Baza wiedzy o PEM jest zbiorem materiałów edukacyjnych, raportów oraz publikacji, które omawiają najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym. Na stronie znajdą Państwo 3 sekcje tematyczne dotyczące PEM w kontekście zdrowia, prawa oraz technologii.

Zapraszamy do pobierania materiałów i edukowania lokalnych społeczności.

  • Kategorie

  • Rodzaje

Stacje Bazowe – bezpieczne i pod kontrolą

10 kluczowych faktów dotyczących kontroli poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez stacje bazowe.

Pobierz

Postawy Polaków wobec pola elektromagnetycznego oraz nowych technologii

Według badań przeprowadzonych przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, niemal połowa Polaków nie wie czym jest pole elektromagnetyczne (PEM). Niski poziom wiedzy jest poważną barierą ograniczającą rozwój nowych technologii. Jest też główną przyczyną powstawania mitów dotyczących oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie człowieka. Wnioski z raportu pokazują, że obecne podejście do edukacji na temat PEM jest niewystarczające i konieczne jest jak najszybsze stworzenie nowego modelu, angażującego instytucje rządowe oraz samorządowe, środowiska naukowe i eksperckie, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli biznesu.

Pobierz

Blog Na Fali Nauki

W debacie publicznej pojawia się coraz więcej teorii spiskowych oraz informacji niezgodnych z aktualną wiedzą naukową,  dotyczących rozwoju technologii komunikacyjnych i ich wpływu na nasze życie. Są to między innymi tematy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, wdrażania sieci 5G, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń w medycynie, czy codziennej komunikacji. W odpowiedzi na to, stworzyliśmy bloga, gdzie kluczowym źródłem informacji są fakty oraz rzetelne analizy oparte na badaniach.

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Przeczytaj

Wiarygodne źródła informacji o PEM

Na Fali Nauki

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Więcej
Instytut Łączności - PIB

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Więcej
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa od 1993 roku. Jest partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym.

Więcej
Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO – organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się ochroną zdrowia.

Więcej