Baza wiedzy o PEM jest zbiorem materiałów edukacyjnych, raportów oraz publikacji, które omawiają najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym. Na stronie znajdą Państwo 3 sekcje tematyczne dotyczące PEM w kontekście zdrowia, prawa oraz technologii.

Zapraszamy do pobierania materiałów i edukowania lokalnych społeczności.

  • Kategorie

  • Rodzaje

Raport: Postawy Polaków wobec nowych technologii. Znajomość tematyki pola elektromagnetycznego i emocje związane z PEM

Polacy są pozytywnie nastawieni do nowych technologii i postrzegają je jako czynnik ułatwiający ich codzienne życie – to główna konkluzja badania „Postawy Polaków wobec nowych technologii” przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przez Kantar Polska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jednak, chociaż dostrzegamy wiele korzyści płynących z technologii i chętnie ich używamy na co dzień, wciąż są jeszcze osoby, które mają w stosunku do nich obawy.

Pobierz

Scenariusz lekcji: „Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka – perspektywy i zagrożenia”

Z badań wynika, że Polacy nie wiedzą, czym jest pole elektromagnetyczne, a to jest poważną barierą ograniczającą rozwój nowych technologii. Niski poziom wiedzy sprzyja też powstawaniu niebezpiecznych mitów, fake newsów i rozpowszechnianiu się dezinformacji. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest edukacja, dlatego blog „Na Fali Nauki” poprosił najlepszych ekspertów – nauczycieli fizyki – o przygotowanie scenariuszy lekcji. W ramach tej współpracy powstały dwa konspekty lekcji fizyki dla szkół ponadpodstawowych, które są teraz dostępne do bezpłatnego pobrania.

Pobierz

Scenariusz lekcji: „Co to są fale elektromagnetyczne?”

Z badań wynika, że Polacy nie wiedzą, czym jest pole elektromagnetyczne, a to jest poważną barierą ograniczającą rozwój nowych technologii. Niski poziom wiedzy sprzyja też powstawaniu niebezpiecznych mitów, fake newsów i rozpowszechnianiu się dezinformacji. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest edukacja, dlatego blog „Na Fali Nauki” poprosił najlepszych ekspertów – nauczycieli fizyki – o przygotowanie scenariuszy lekcji. W ramach tej współpracy powstały dwa konspekty lekcji fizyki dla szkół ponadpodstawowych, które są teraz dostępne do bezpłatnego pobrania.

Pobierz

Wiarygodne źródła informacji o PEM

Na Fali Nauki

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Więcej
Instytut Łączności - PIB

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Więcej
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa od 1993 roku. Jest partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym.

Więcej
Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO – organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się ochroną zdrowia.

Więcej