Baza wiedzy o PEM jest zbiorem materiałów edukacyjnych, raportów oraz publikacji, które omawiają najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym. Na stronie znajdą Państwo 3 sekcje tematyczne dotyczące PEM w kontekście zdrowia, prawa oraz technologii.

Zapraszamy do pobierania materiałów i edukowania lokalnych społeczności.

  • Kategorie

  • Rodzaje

Stacje Bazowe – bezpieczne i pod kontrolą

10 kluczowych faktów dotyczących kontroli poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez stacje bazowe.

Pobierz

Blog Na Fali Nauki

W debacie publicznej pojawia się coraz więcej teorii spiskowych oraz informacji niezgodnych z aktualną wiedzą naukową,  dotyczących rozwoju technologii komunikacyjnych i ich wpływu na nasze życie. Są to między innymi tematy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, wdrażania sieci 5G, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń w medycynie, czy codziennej komunikacji. W odpowiedzi na to, stworzyliśmy bloga, gdzie kluczowym źródłem informacji są fakty oraz rzetelne analizy oparte na badaniach.

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Przeczytaj

Wiarygodne źródła informacji o PEM

Na Fali Nauki

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Więcej
Instytut Łączności - PIB

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Więcej
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa od 1993 roku. Jest partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym.

Więcej
Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO – organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się ochroną zdrowia.

Więcej