Baza wiedzy o PEM jest zbiorem materiałów edukacyjnych, raportów oraz publikacji, które omawiają najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym. Na stronie znajdą Państwo 3 sekcje tematyczne dotyczące PEM w kontekście zdrowia, prawa oraz technologii.

Zapraszamy do pobierania materiałów i edukowania lokalnych społeczności.

  • Kategorie

  • Rodzaje

Demagog: Ubezpieczyciele boją się 5G, a Wi-Fi jest niebezpieczne? Fałsz!

Film z udziałem Huberta Czerniaka powiela nieprawdziwe informacje na temat rzekomego negatywnego wpływu sieci 5G i Wi-Fi na zdrowie człowieka.

Przeczytaj

Wspólnota: Rozwój usług telekomunikacyjnych dla rozwoju obszarów mniej zurbanizowanych

Konieczność inwestycji w sieć telekomunikacyjną wydaje się dziś oczywista, choć nie wszędzie istnieje możliwość położenia sieci światłowodowej. Społeczności lokalne rozumieją jednak, że bez sprawnej telekomunikacji nie będzie dostępu do wielu usług. Kluczowa jest tutaj rola samorządów. Bez ich zaangażowania niemożliwa jest rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury.

Sprawnie działająca sieć telekomunikacyjna to oczywiste korzyści dla mieszkańców mniejszych miejscowości czy gmin wiejskich. Już teraz JST oferują e-usługi w postaci chociażby składania wniosków socjalnych online, e-PIT i innych urzędowych usług. Można stwierdzić, że to właśnie JST o mniejszej gęstości zaludnienia mogą na 5G zyskać więcej niż aglomeracje, gdzie już istnieją rozwiązania, częściowo wypełniające zadania, do których planowana jest sieć 5G.

Przeczytaj

Stacje Bazowe – bezpieczne i pod kontrolą

10 kluczowych faktów dotyczących kontroli poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez stacje bazowe.

Pobierz

Wiarygodne źródła informacji o PEM

Na Fali Nauki

Blog powstał w ramach współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z naukowcami, profesorami oraz ekspertami m.in. z dziedziny fizyki, zdrowia, środowiska, biologii, informatyki, nauk społecznych. Jednym z partnerów jest Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.

Więcej
Instytut Łączności - PIB

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Więcej
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Izba działa od 1993 roku. Jest partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym.

Więcej
Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO – organizacja działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmująca się ochroną zdrowia.

Więcej